1. Ustawienia biblioteki i podstawowe typy

Tablica dynamiczna składająca się z elementów o tym samym typie. Teoretycznie tablica powinna posiadać wszystkie elementy tego samego typu, jednak jedyne ograniczenie jakie stawia, to to, aby wszystkie elementy znajdujące się w tablicy były tego samego rozmiaru. Możliwe jest utworzenie pochodnych tabeli tylko dla konkretnego typu poprzez makra. Poniższe funkcje w niektórych przypadkach podczas błędu zapisują do zmiennej errno jego kod. Wartość tej zmiennej nie jest nadpisywana gdy błąd występuje bezpośrednio w bibliotekach języka C.

1.1. Enumeracje

enum MSE_ERROR_CODES
MSEC_OK

0x0000. Kod oznacza że działanie funkcji przebiegło pomyślnie.

MSEC_MEMORY_ALLOCATION
MSEC_OUT_OF_RANGE
MSEC_INVALID_ARGUMENT
MSEC_DATA_OVERFLOW
MSEC_INVALID_VALUE